Norske språklyder


Konsonanter og affrikater
 Vokaler   Diakritiske tegn   Oversikt over tematekster   Til forsiden 

KONSONANTER

 

Bilabial

Labiodental

Dental

Alveolar

Postalveolar

Retrofleks

Palatal

Velar

Uvular

Faryngal

Glottal

Plosiv

 

   
Nasal
   
Vibrant
     
   
Tapp eller flapp    
         
Frikativ
Approksimant

 

     
Lateral
approksimant
   
     
Andre symboler    
     
Der symboler opptrer i par representerer det høyre en stemt konsonant. De skyggelagte områdene står for artikulasjoner vurdert som umulige.

Medial konsonant Initial konsonant