Kontakt:          Olaf Husby          Abstrakt forlag

 

Forum for utveksling av erfaringer:

http://uttaleno2.wetpaint.com

Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale

Marit Helene Kløve: Hørte jeg riktig?

Olaf Husby: Flyt og rytme

 

 

 

 

Bruksanvisning for lydressursene: Se Lærerveiledningen.

Lydmaterialet til Hørte jeg riktig?

Lydmaterialet til Flyt og rytme.

Lærerveiledning:

Last den ned gratis her.

 

Lydfiler på CD?

Ønsker du lydfilene på CD? Ta kontakt med Olaf Husby.