Til NTNUs hovedside

Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. 

Med eit tillegg av nyfunne innskrifter elles frå byen (N774–N894). Av Jan Ragnar Hagland.

Merknad:
For å kunna lesa det dokument som her følgjer, treng du å ha installert fontane Times New Roman, Reykjavík Times Roman og runefonten Gullskoen (tilgjengeleg ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Runefont: | Gullskoen | Reykjavík |

Dokumentet i WinWord-format:
| Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971-94 |


Redaktør: Instituttleiar
INL, Kontaktadresse: INL@hf.ntnu.no Sist oppdatert: 15. februar 2002