1.12 Conjunctions: og - men

Match the items on the right to the items on the left.
Monika kommer fra Oslo, _______ hun bor ikke i Oslo.
Hun er gift _______ har ei jente.
Lars er norsk, _______ han jobber på NTNU.
Lars snakker ikke italiensk, _______ han snakker litt spansk.
Anna snakker italiensk, engelsk _______ litt norsk.
Lisa er ikke norsk, _______ hun har familie i Norge.