1.9 Personal pronouns

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Norgeskart
Fill in: jeg/du/han/hun/det

Hvor kommer du fra? kommer fra Norge.

Hvor kommer Ken fra? kommer fra England.
Hvor studerer Anna? studerer på NTNU i Trondheim.
Hvem snakker Maria med? snakker med Lisa.
Hvem reiser Peter sammen med? reiser sammen med Frank.

Peter: Har et kart over Norge?
Ekspeditøren: Ja, koster 69 kroner.

Fill in: vi/dere/de

Ekspeditøren: Hvor kommer fra?
Peter og Frank: kommer fra Tyskland.

Er Peter og Frank turister? Nei, er studenter.