10.6 Prepositions

Match the items on the right to the items on the left.
Oslo er hovedstaden ..... Norge.
Oslo ligger ..... Østlandet.
Anna og Li reiste ..... Oslo forrige uke.
De var der ..... fire dager.
Det er høstferie ..... oktober.
Anna og Li gikk rundt i byen ..... fredag.
De gikk ..... teater om kvelden.
De så et stykke ..... Henrik Ibsen.
Vigelandsparken er en park ..... mange skulpturer.
På søndag dro Anna og Li tilbake ..... Trondheim