2.2 Verbs: Auxiliary verbs + infinitive

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Example: (tar) - kan/skal/vil/må/ TA

(snakker) - kan
(hjelper) - kan
(kommer) - skal
(reiser) - skal
(gjør) - skal
(studerer) - vil
(drar) - vil
(jobber) - må
(stopper) - må
(er) - må