2 Peter Listen and write

Listen to text and fill in all the gaps.
Peter og Frank på City Syd.
er ti på halv to.
De rundstykker og drikker kaffe på en kafé .
Frank kjøper en .
kjører de til Moholt,
men de ikke studentbyen.
De et skilt med NTNU på,
og kjører til NTNU Dragvoll.