3.1 Adverbs: inn-inne, ut-ute, hjem-hjemme

Match the items on the right to the items on the left.
Ken venter _____________ i resepsjonen. (inn-inne)
Ken går _____________ fra resepsjonen. (ut-ute)
Bagasjen står _____________ på trappa. (ut-ute)
Ken vil gå _____________ nå. (hjem-hjemme)
Han kommer _____________ klokka fem. (hjem-hjemme)
Han går _____________ på hybelen. (inn-inne)
Ken er _____________. (hjem-hjemme)
Han går _____________ klokka åtte. (ut-ute)
Ken venter på bussen. Han venter _____________. (ut-ute)