3 Ken - Listen and write

Listen to text and fill in all the gaps.
Ken: Hei!
R: Hei! deg med?
Ken: Jeg vil gjerne hente nøkkelen til hybelen.
R: Vent litt. ?
Ken: Jeg heter Ken Robbins.
R: etternavnet?
Ken: R-O-B-B-I-N-S.
R: . Hva er ?
Ken: 6.8.1987.
R: . Du må skrive under på den.