5.1 Verbs: Past tense

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
v1 = verb group 1 = ending -et
v2 = verb group 2 = ending -te
i v = irregular verb

Infinitive - Past tense
v1
å snakke -
v2
å invitere -
å kjøpe -
å spise -
å vise -
i v
å dra -
å drikke -
å finne -
å fortelle -
å gå -
å treffe -
å være -