5.2 Verbs: Past tense

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Solsiden, et shoppingsenter in Trondheim. Foto: Jørn Adde
v1 = verb group 1 = ending - et
v2 = verb group 2 = ending - te
i v = irregular verb

I går jeg til Merkur. (å dra - i v)
Jeg ny mobil. (å kjøpe - v2)
Jeg også mange billige CDer. (å finne - i v)
Etterpå jeg til Solsiden. (å gå - i v)
Jeg en gammel mann på veien (å møte - i v)
Mannen norsk. (å være - i v)
Han meg på en kopp kaffe. (å invitere - v2)
Vi kaffe på en kafé. (å drikke - i v)
Vi også muffins. (å spise - v2)
Vi om Trondheim og Tyskland. (å snakke - v1)