5.6 Verbs: Past tense

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Gamle bybro.
v1 = verb group 1 = ending - et
v2 = verb group 2 = ending - te
v3 = verb group 3 = ending - de
v4 = verb group 4 = ending - dde

i v = irregular verb

Forrige uke Anna bussen til sentrum. (å ta - i v)
Hun turen på torget. (å begynne - v2)
Der hun litt om Trondheims historie. (å lese - v2)
Anna til Nidarosdomen. (å gå - i v)
Mange busser med turister der. (å stå - i v)
På Gamle Bybro hun to italienske turister. (å treffe - i v)
Anna med dem. (å snakke - v1)
Turistene et kart. (å ha - v4)
De ikke å finne fiskemarkedet på kartet. (å greie - v3)
Anna dem. (å hjelpe - i v)