5.7 Prepositions

Match the items on the right to the items on the left.
Anna reiste __________ fly til Trondheim.
På flyet snakket hun __________ en norsk mann.
Det er salg i dag. Anna ser __________ ei varm jakke.
Hun spør ekspeditøren __________ hjelp.
Hun forteller en venn __________ turen til Trondheim sentrum.
Anna tenker __________ familien i Roma.