5 Anna - Listen and write

Listen to text and fill in all the gaps.
Forrige uke jeg bussen til sentrum.
Jeg turen på torget.
Der jeg litt om Trondheims historie.
jeg til Nordre gate, og etterpå jeg til Nidarosdomen.
Mange busser med turister foran Nidarosdomen.
jeg til Gamle Bybro.
Der jeg to italienske turister og litt med dem.
Turistene et kart, men de ikke å finne
fiskemarkedet på kartet. Jeg dem. Etterpå jeg til
Bakklandet, og der jeg Maria på en hyggelig kafé.