6.12 Nouns: Plural form

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Example:
(en engelskmann)
Ken har møtt tre ENGELSKMENN i Trondheim. To av ENGELSKMENNENE kommer fra London.

(en italiener)
Peter sitter i klasserommet sammen med tre . To av har bodd i Tyskland.

(en franskmann)
Det er tre på norskkurset. To av bor på Moholt.

(en russer)
Ken snakker med tre i pausen. To av har gått på norskkurs før.

(en tysker)
Maria traff noen på bussen. To av snakket litt spansk.

(en nordmann)
Anna drikker kaffe med fire fra instituttet. To av har vært i Italia.