6.2 Verbs: Present perfect

Match the items on the right to the items on the left.
å dra - dro -
å finne - fant -
å fortelle - fortalte -
å få - fikk -
å gjøre - gjorde -
å gå - gikk -
å hjelpe - hjalp -
å ligge - lå
å se - så
å si - sa
å skrive - skrev -
å stå - sto
å ta - tok
å treffe - traff -
å være - var -