6.6 Time expressions

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Anna skal begynne på norskkurs.
Fill in NÅ (now), I GÅR (yesterday), (I) FORRIGE UKE (last week), I MORGEN (tomorrow) or (I) NESTE UKE (next week).
In most of the sentences more than one alternative is correct.

Example: NÅ jobber jeg med grammatikk.

snakket Anna med Maria.
skal hun skrive epost til familien.
drikker Anna kaffe.
skal hun begynne å studere.
kjøpte Anna nye klær.
leser hun ei bok.
Anna skal begynne på norskkurs .
Hun var på Gløshaugen .
Anna er sulten og trøtt .
Maria kjøpte en roman .
Hun leser denne romanen .
Anna skal treffe ei norsk jente .