6.8 Word order

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
 Musikkstudenter.
Fill in the correct words after the adverb.

Example:
(Maria studerer musikk): På Dragvoll STUDERER MARIA MUSIKK.


(Maria drar til Dragvoll): Først .

(Hun har forelesning): I dag .

(Hun sykler til idrettssenteret): Etter forelesningen .

(Hun kjøper et semesterkort): På idrettssenteret .

(Maria spilte fotball og volleyball): I Spania .

(Hun liker å danse): Dessuten .

(Hun vil gå på konsert på Studentersamfundet): På lørdag .