6 Peter - Listen and write

Listen to the text and fill in all the gaps.
Læreren: Peter, hvor kommer du fra?
Peter: Jeg er tysk.
Læreren: i Norge?
Peter: Jeg kom til Norge . Jeg her i Trondheim .
Læreren: på norskkurs før?
Peter: Nei, men jeg litt . Han studerte
i Hamburg . Da lærte han meg norsk, og jeg lærte ham tysk.
Jeg språk.
Læreren: Det er bra! Jeg håper at du kommer til på dette kurset!