7.11 Time expressions

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Maria vil gjerne gå på tangokurs.
Fill in the following time expressions:
snart (soon), (i) forrige uke (last week), alltid (always), vanligvis (normally), av og til (now and then), aldri (never)

In some sentences more than one alternative is possible.

begynte Peter å trene.
Maria liker å danse, men hun har danset tango før.
Hva liker du å gjøre på lørdager? drar jeg til byen for å handle eller gå på kafé.
Julie liker best å slappe av hjemme, men drar hun på kino sammen med venner.
Maria besøkte Julie .
Kurset starter om fem minutter. Kommer du ?
Har du husket å ta med ordboka? Selvfølgelig, jeg har ordboka i sekken.
går Peter og Ganesan i kantina etter kurset.
De drikker kaffe, de liker bare te.