7.6 Nouns: Indefinite or definite form?

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Dragvoll om vinteren.
Example:
Jeg snakker med VENNEN min.
Jeg snakker med min VENN.

mi kommer fra USA. (venninne/venninna?)
Mitt er på Dragvoll. (kurs/kurset?)
Vi snakker om vår . (familie/familien?)
hennes er Kina. (hjemland/hjemlandet?)
Mine liker å spille fotball. (venner/vennene?)
I pausen snakker jeg ofte med min . (lærer/læreren?)
Er det mange studenter i di? (gruppe/gruppa?)
Kan du fortelle litt om dine ? (hobbyer/hobbyene?)
I mi liker jeg å slappe av. (fritid/fritida?)
Iblant må jeg rydde og vaske min (hybel/hybelen?)