8.15 Verbs

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Peter ringer legevakten
Find the correct verb and fill in the correct form. Use the verb once.

Example: Peter ER syk i dag (å være).

Verbs:
å finne - å ringe - å ha - å glede seg - å ta - å skrive
å reise - å føle seg - å si - å gå - å sende - å ligge

Det er morgen, og Peter i senga.
Han vondt i halsen, og han syk.
Og så akkurat i dag når norskkurset skal på tur! Han har så lenge til turen.
Han ut på badet og termometeret. Han har feber.
Han må Maria for å si at han er syk.
Maria ham en sms med telefonnummeret til Legevakten.
Peter ringer Legevakten. Legevakten at han kan Paracet eller Ibux.
Etterpå han en sms til mora si. Han er litt trist.