8.4 Adjectives: Comparative

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Anna er 22 år, Maria er 19.
Fill in the correct comparative form of the adjectives.

Example: Det er ofte KALDERE i Trondheim om vinteren enn i Oslo.

Det er i dag enn i går. (varm)
Tekstboka er enn arbeidsboka. (god)
Kjolen er enn skjørtet. (fin)
Ken er enn Peter. (ung)
Det er å fly enn å reise med tog. (dyr)
Anna er enn Maria. (gammel)
Denne jakka er enn jakka der borte. (billig)
Tyskland er enn Norge. (stor)
Hybelen til Maria er enn hybelen til Anna. (koselig)
Det er i november enn i oktober. (mørk)