9.2 Fordi (because) or derfor (therefore)?

Fill in all the gaps, then click "Check" to check your answers. You can click "Hint" to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Bløtkake
Fill in "fordi" or "derfor".

Example: Peter er ikke ferdig med presentasjonen. DERFOR er han stresset.

Peter er stresset i dag foreldrene hans kommer på besøk i morgen.
Peter er stresset. har han ikke tid til å spise lunsj.
Eva synes at Peter skal ta en pause instituttlederen har med bløtkake.
Instituttlederen blir 50 år i dag. har han med bløtkake.
Peter må utsette møtet han skal til legen klokka 10.
Peter vil at veilederen skal lese et dokument før møtet. sender han dokumentet på e-post.