الظروف: inn-inne, ut-ute, hjem-hjemme 5A.3

تمرين التوصيل

أوجد الجواب المقابل لكل حقل في القائمة على اليمين مع القائمة على اليسار
Alex og mamma kommer _______ til Osloveien 24 A.
En katt sitter _______ på trappa utenfor huset.
Katten kan ikke komme _______ i huset.
Den får mat _______.
Alex og mamma sier ha det til katten og går _______ i huset.
De sitter _______ og spiser på kjøkkenet.
Etterpå går Alex _______ til katten.
Alex gir katten ost. Katten går ikke _______.