4B.4 El orden de las palabras

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
Coloca las palabras en el orden adecuado para hacer una frase correcta.
  
Ben  . klokka - sju - står opp - halv
Kvart  . sju - han - dusjer - på
Han  . jobb - må - på - klokka åtte - være
Han  . går - kjører - ikke - til kontoret, - han
Det  . tar - gå - 20 - å - minutter
Det  . å - er - nær - jobben - bo - fint
Utenfor  . huset - Hans Olsen - han - naboen, - treffer