4C.3 Verbos: El imperativo

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Rellena con verbos en la forma imperativa.

Cecilie: Hallo, Ben! Jeg skal sende en pakke. Hvor er det et postkontor?
Ben: Jeg vet ikke, (å ringe) på døra til Hans og Anne og (å spørre) dem.
Cecilie: OK, (å ha) det bra!
Ben: (å ha) det!

Cecilie: Hei, Anne! Er det et postkontor i nærheten?
Anne: Ja, det er et postkontor i Matbua. (å gå) rett frem til lyskrysset ved bensinstasjonen, og (å ta) til høyre.
Cecilie: Å ja. Tusen takk for hjelpen!
Anne: Men (å vente) litt! Jeg skal kjøre i samme retning. Vil du kjøre med meg?
Cecilie: Ja gjerne, så hyggelig av deg!