4D.3 Preposiciones

Ejercicio para conectar

Relaciona los elementos de la columna derecha con los de la izquierda.
Mandag er første dag _______ skolen.
Dina skal begynne _______ niende klasse.
Hun må lære veien _______ skolen.
Pappa vil kjøre henne _______ mandag, men Dina vil gå.
Hun må gå _______ barnehagen
og så til høyre _______ første veikryss.
Så må hun gå rett fram hundre meter og ta andre vei _______ venstre.
Da vil hun se skolen på høyre side _______ veien.
Pappa tegner et kart og gir det _______ Dina.