5B.5 Pronombres personales: den - det?

Ejercicio para conectar

Relaciona los elementos de la columna derecha con los de la izquierda.
Ben går til kantina. _____ ligger i andre etasje.
Ben kjøper en kopp kaffe. _____ er svart.
Ben tar også et eple. _____ er rødt.
Kantina er liten. _____ er ikke stor.
Ben spiser maten. _____ er god.
Ben liker Paris Saint-Germain. _____ er et godt lag.
Zlatan er en spesiell fotballspiller. _____ er sant.
De andre ler. _____ er morsomt.