7B.2 Verbos: El pretérito

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
v1 = grupo 1 (terminan en -et), v2 = grupo 2 (terminan en -te), iv = verbo irregular

I dag jeg på et møte. (å gå - i v)
Sjefen med mye viktig informasjon. (å komme - i v)
Etter møtet jeg modeller og ut dimensjoner. (å lage – v1 | å regne - v1)
Jeg til Arne og med ham. (å ringe - v2 | å diskutere - v2)
Jeg lunsj klokka tolv. (å ha - i v)
Da jeg i kantina. (å spise - v2)
Etter lunsj jeg tilbake på kontoret. (å gå - i v)
Der jeg og en rapport. (å sitte - i v | å skrive - i v)
Jeg også noen e-poster. (å sende - v2)
Klokka halv fem jeg av PC-en. (å slå - i v)