7C.5 ¿Noe o noen?

Ejercicio para conectar

Relaciona los elementos de la columna derecha con los de la izquierda.
Cecilie liker å lese i avisa _____ ganger.
Hun leser _____ interessant i avisa.
Så ringer _____ til henne.
Alex fikk _____ nye venner i barnehagen.
Ben spiser _____ brødskiver til lunsj.
Han spiser også _____ frukt.
Han snakker med _____ kollegaer.
Inger har ikke _____ å gjøre, så hun ringer til Cecilie.