8D.4 Verbos

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
Encuentra el verbo adecuado y rellena con la forma correcta. Utiliza una vez cada verbo.

å synes - å stå - å gå - å like seg - å spørre - å ha
å glemme - å like - å kjenne - å gjøre - å snakke

Dina på Fjordvik ungdomsskole i to uker nå.
Hun alle i klassen ganske bra.
Dina og med Tone og Eva.
Tone spør om Dina på skolen.

Eva at de har mange lekser.
Hun ikke engelsk, matematikk og samfunnsfag er hennes favorittfag.
De skal naturfag i neste time.
Tone om Dina leksene til i dag.
Dina har å gjøre leksene.