9A.1 ¿Mange o mye?

Ejercicio para conectar

Relaciona los elementos de la columna derecha con los de la izquierda.
Eli har organisert ______ turer.
Det er ______ arbeid.
Det kan også være ______ stress.
Vikarbyrået fant ikke ______ ledige vikarer.
______ barn sitter i bussen.
De har ______ bagasje.
Det er ______ sekker i bagasjerommet.
Mamma har laget ______ mat til Alex.
Nå er det ikke ______ minutter igjen før bussen skal gå.