9C.1 El hospital

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
Utiliza las palabras correctas del texto 9C.

Cecilie jobber som .
Hun arbeider på Fjordvik .
I Frankrike arbeidet hun med pasienter som trengte hjelp.
Der var hun i direkte kontakt med hele arbeidsdagen.
Nå arbeider hun med pasienter som kommer inn til eller kontroll.
Hun tar forskjellige prøver som går til .
Hun bruker mye tid for å fylle ut og sende skjemaer og .

Cecilie tar en av Marit Andersen.
Cecilie: Det vil kanskje gjøre litt .
Marit: Men jeg liker ikke å se blod…
Cecilie: Sånn, nå er jeg ferdig. Føler du deg ?
Marit: Nei, det går bra.
Cecilie sender prøvene til .