12B.3 Preposiciones

Ejercicio para conectar

Relaciona los elementos de la columna derecha con los de la izquierda.
Familien Vidal har flyttet ______ Norge.
De bor ______ Fjordvik
______ Osloveien 24 A.
Alex går ______ barnehage,
og Dina går ______ skolen.
Cecilie jobber ______ Fjordvik sykehus,
og Ben jobber ______ et firma.
Cecilies foreldre feirer julaften ______ dem.
Besteforeldrene har mange gaver ______ barna.
Alex gleder seg ______ å åpne pakkene.
Han har ventet ______ mange timer.
Ben går ut ______ kjøkkenet
for å hente noe ______ svigerforeldrene.
De liker seg ______ dattera og svigersønnen sin.