12D.3 El orden de las palabras

Ejercicios de rellenar espacios en blanco

Rellena todos los espacios en blanco, luego pulsa en «Control» para controlar tus respuestas. Puedes presionar «Ayuda» para recibir una pista. ¡Observa que perderás puntos si pides ayuda o pistas!
Coloca las palabras en el orden adecuado para formar una frase correcta. ¡No te olvides de los signos de puntuación!

(feirer - I Norge - den 24. desember - julaften - man - .)
(Familien Vidal - i år - Cecilies foreldre - inviterte - .)
(til julemiddag - ribbe - bestemte - Cecilie - å ha - seg - for - .)
Fordi Cecilie liker tradisjoner, (lagde - hun - til dessert - karamellpudding - .)
Da hun var barn, (på julaften - fikk - hun - karamellpudding - alltid - .)
(Alex - Etter middagen - pakkene - ville - åpne - .)
Pappa og bestefar sa (at - alltid - på julaften - sover - man - middag - i Norge - .)
(bare - de - Dina - tullet - sa - at - .)
(alltid - Bestemor - til barnebarna sine - kjøper - mange gaver - .)
Får Dina det kameraet (ønsket - seg - hun - har - ?)