4D Escucha y repete

Pulsa en el enlace Reproducir y repite varias veces. Intenta también cerrar los ojos y repetir sin leer el texto.
  - Pappa, jeg må lære veien til skolen.
  - Hvor ligger den?
  - Jeg kjører deg på mandag.
  - Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!
  - Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss.
  - Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre.
  - Da vil du se skolen på høyre side av veien.