9B Escucha y repete

Pulsa en el enlace Reproducir y repite varias veces. Intenta también cerrar los ojos y repetir sin leer el texto.
  Sjefen har kalt inn til et møte for å diskutere et nytt prosjekt.
  Hun har med en mann som de ikke har sett før.
  - Hei. Det var bra at alle kunne komme.
  - Vi har besøk av Mathisen fra Rønne Bygg AS i dag.
  - Han lurer på om vi kan hjelpe dem med et byggeprosjekt.
  Mathisen gir en presentasjon av prosjektet.
  Det er veldig stort.
  - Når skal det være ferdig?
  - Senteret skal være ferdig om to og et halvt år,
  - og vi planlegger å starte byggingen om fem måneder.
  Ben og kollegaene diskuterer lenge med Mathisen.
  Sjefen og Ben går fra møtet sammen.