2B.3 Narodowości i języki

Ćwiczenie na uzupełnianie

Wypełnij wszystkie okienka, a następnie kliknij na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi. Możesz kliknąć na «Podpowiedź», by uzyskać wskazówki. Pamiętaj, że tracisz punkty, prosząc o podpowiedzi lub wskazówki!
Nasjonaliteter. Foto: Microsoft Clipart
Przykład: Ola kommer fra Norge. Han er NORSK. Han snakker NORSK.

Ben kommer fra Frankrike. Han snakker .
Cecilie kommer fra Norge. Hun er .
Magdalena kommer fra Polen. Hun er .
Mario kommer fra Spania. Han snakker .
Martin kommer fra Nederland. Han er .
Sabine kommer fra Tyskland. Hun er .
Jessica kommer fra England. Hun snakker .
Giuseppe kommer fra Italia. Han er .