2B.4 Słownictwo

Krzyżówka

Kliknij na cyfrę w diagramie i uzupełnij wyraz(-y). Możesz klinkąć na «Podpowiedź», by otrzymać dodatkową literę. Rozwiąż krzyżówkę do końca zanim klikniesz na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi.
 1    2       3   
         
  4      5     
6           
7      8       
      9     
         
 10    11        
         
  12