5A.1 Przysłówki: inn-inne, ut-ute, hjem-hjemme

Ćwiczenie na uzupełnianie

Wypełnij wszystkie okienka, a następnie kliknij na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi. Możesz kliknąć na «Podpowiedź», by uzyskać wskazówki. Pamiętaj, że tracisz punkty, prosząc o podpowiedzi lub wskazówki!
Alex og mamma kommer . (hjem/hjemme)
En katt sitter på trappa. (ut/ute)
Katten kan ikke komme . (inn/inne)
Den får mat . (hjem/hjemme)
Alex og mamma sier ha det til katten og går . (inn/inne)
De sitter og spiser. (inn/inne)
Etterpå går Alex til katten. (ut/ute)
Alex gir katten ost. Katten går ikke . (hjem/hjemme)