7A.4 Przymiotniki: mange - mye?

Ćwiczenie na dobieranie

Dobierz odpowiedni element z prawej strony do elementu z lewej strony.
__________ TV-er
__________ kaffe
__________ stykker
__________ jakker
__________ brus
__________ mat
__________ kopper kaffe
__________ flasker brus
__________ kort
__________ hus