7C.4 Słownictwo: przymiotniki

Krzyżówka

Kliknij na cyfrę w diagramie i uzupełnij wyraz(-y). Możesz klinkąć na «Podpowiedź», by otrzymać dodatkową literę. Rozwiąż krzyżówkę do końca zanim klikniesz na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi.
  1       2       
            
            
     3         
4      5          
            
  6            
            
    7         8   
            
9           10