9D.2 Przyimki

Ćwiczenie na uzupełnianie

Wypełnij wszystkie okienka, a następnie kliknij na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi. Możesz kliknąć na «Podpowiedź», by uzyskać wskazówki. Pamiętaj, że tracisz punkty, prosząc o podpowiedzi lub wskazówki!
Wstaw odpowiedni przyimek.
Przykład: Ole er lærer I norsk og samfunnsfag.

Elevene skal lage ei avis timene hans denne uka.
Avisa skal handle yrker og arbeidsliv.
Thomas vil skrive en profesjonell fotballspiller.
«Tenk vanlige yrker også», sier Ole.
Dina tenker mamma som er sykepleier.
Dina ser Ole.
Ole har en jobb som passer ham.
Han har store kunnskaper språk og samfunn.
Han er veldig engasjert fagene.
Han er flink å forklare vanskelige ting.
Dessuten er han interessert elevene.
Dina vil skrive en artikkel læreryrket.
Kanskje passer det henne også?