9D.4 Słownictwo

Krzyżówka

Kliknij na cyfrę w diagramie i uzupełnij wyraz(-y). Możesz klinkąć na «Podpowiedź», by otrzymać dodatkową literę. Rozwiąż krzyżówkę do końca zanim klikniesz na «Sprawdź», by sprawdzić swoje odpowiedzi.
     1    2    3   
4            
          
 5           
6            
          
7    8          
      9      
          
 10