2A.3 Prepositions

Match the items on the right to the items on the left.
Alex kommer _______ Frankrike.
Han reiser _______ fly.
Han reiser _______ Oslo.
Han reiser sammen _______ mamma og Dina.
Alex snakker _______ ei norsk dame.
Hun heter Emma og er _______ Oslo
Pappa venter på Alex _______ Gardermoen.