2D.5 Conjunctions: og - men

Match the items on the right to the items on the left.
Benjamin kommer fra Paris, _______ han bor ikke i Paris.
Han er gift _______ har ei jente.
Cecilie er norsk, _______ hun er gift med Benjamin.
Dina er glad, _______ hun er litt trøtt.
Ben tar en koffert _______ går til bilen.