3A.2 Verb: Auxiliary verbs + infinitive

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Example: (tar) - kan/skal/vil/må TA

(snakker) - kan
(kommer) - skal
(gjør) - skal
(jobber) - må
(er) - må
(finner) - kan
(handler) - må
(sier) - vil
(ler) - må
(sitter) - vil
(smiler) - må
(spiser) - skal
(bor) - skal