4B.4 Word order

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Put the words in proper sequence to form a correct sentence.
  
Ben  . klokka - sju - står opp - halv
Kvart  . sju - han - dusjer - på
Han  . jobb - må - på - klokka åtte - være
Han  . går - kjører - ikke - til kontoret, - han
Det  . tar - gå - 20 - å - minutter
Det  . å - er - nær - jobben - bo - fint
Utenfor  . huset - Hans Olsen - han - naboen, - treffer